2017-12-22 23:29:00

26/12/2017 tarihi Salı günü 10:00-12:00 saatleri arasında Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü Çelik Bina Senato 1 Salonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan ALAN başkanlığında ilgili gündem maddelerini görüşmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu toplantısı yapılacak olup kurul üyelerinin ve işveren vekili olarak koordinatörlüğümüze bildirilen isimlerin toplantıya katılması önem arz etmektedir.

Mazereti sebebiyle katılamayacakların muhakkak kendilerini ve/veya ilgili birimlerini temsilen vekillerinin toplantıya katılması hususunda bilgi ve gereği arz/rica olunur.