2017-03-31 19:28:00

2017 yılının ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Kurul Başkanı Prof. Dr. İrfan ALAN başkanlığında toplandı. Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali DURAN’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya birimlerin işveren vekilleri ile birlikte yüksek bir katılım sağlandı. Açılış konuşmasının ardından söz alan Üniversitemiz İş Güvenliği Uzmanı Seda YAMAN, kurulun görev ve yetkileri ile çalışma usullerine dair bir sunum gerçekleştirdi. Sunumu takiben toplantı gündem maddelerini oluşturan, hazırlanan risk değerlendirmelerinde tespit edilen eksiklikler, tespit ve öneri defterinin varlığı, kullanım zorunluluğu ve önemi, yapılması gereken eğitimlerin planlanması konuları değerlendirildi. Üniversitemiz İşyeri Hekimi Dr. Mustafa UZUNLU ise iş kazası, sağlık raporları ve meslek hastalığı kayıtlarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak kurul üyelerini bilgilendirdi. Paylaşılan konular ve eksik hususlar ile ilgili sorumlu birimler ve termin süreleri belirlenerek kayıt altına alındı.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından bir sonraki toplantının haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmesi kararıyla son buldu.