2017-10-04 14:04:00

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun 31/03/2017 tarih ve 2017/01 No’lu toplantısında alınan karara istinaden koordinatörlüğümüzce birimler bazında hazırlanan “Yıllık Çalışma Planı-2017” dokümanı ilgili birimlere teslim edilmiştir.