2017-10-04 14:08:00

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun 12/07/2017 tarih ve 2017/02 No’lu toplantısında alınan karara istinaden koordinatörlüğümüzce organize edilen “Yangın Eğitim ve Tatbikatı”, akademik ve idari personelin yoğun katılımıyla 01/08/2017 tarihinde Konferans Salonu’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitim ve bilgi sunumunu takiben tecrübe edilen tatbikat şeklinde gerçekleştirilmiştir.