2017-10-10 19:13:00

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun 12/07/2017 tarih ve 2017/02 No’lu toplantısında alınan karara istinaden koordinatörlüğümüzce 4 oturum halinde organize edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri'nin İş Sağlığı ve İlk Yardım Eğitimi başlıklı ilk oturumu 10/10/2017 tarihinde Konferans Salonu’nda Üniversitemiz İşyeri Hekimi Dr. Mustafa UZUNLU tarafından verilen eğitim ve tecrübe paylaşımı şeklinde gerçekleştirilmiştir.

İş Güvenliği Eğitimi başlıklı ikinci oturum 13/10/2017 tarihinde Konferans Salonu’nda Üniversitemiz İş Güvenliği Uzmanı Seda YAMAN tarafından verilecek eğitimle gerçekleştirilecektir.