2017-10-13 12:31:00

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun 12/07/2017 tarih ve 2017/02 No’lu toplantısında alınan karara istinaden koordinatörlüğümüzce 4 oturum halinde organize edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri'nin İş Güvenliği Eğitimi başlıklı ikinci oturumu 13/10/2017 tarihinde Konferans Salonu’nda Üniversitemiz İş Güvenliği Uzmanı Seda YAMAN tarafından verilen eğitim ve tecrübe paylaşımı şeklinde gerçekleştirilmiştir.