2017-10-20 11:48:00

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun 12/07/2017 tarih ve 2017/02 No’lu toplantısında alınan karara istinaden koordinatörlüğümüzce 4 oturum halinde organize edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri'nin İş Sağlığı ve İlk Yardım Eğitimi başlıklı dördüncü ve son oturumu 20/10/2017 tarihinde Konferans Salonu’nda Üniversitemiz İşyeri Hekimi Dr. Mustafa UZUNLU tarafından verilen eğitim ve tecrübe paylaşımı şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Bu 4 grup eğitime katılamayan mazeretli personel için birimlerinin uygun bir tarih belirlemeleri durumunda ileri tarihlerde eğitimler tekrarlanabilecektir.