2017-11-01 21:31:00

2017 yılının üçüncü İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Kurul Başkanı Prof. Dr. İrfan ALAN başkanlığında toplandı. Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali DURAN’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya birimlerin işveren vekilleri ile birlikte yüksek bir katılım sağlandı. Toplantı gündem maddelerini oluşturan, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda alınacak tedbirler, yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin değerlendirilmesi, analizi yapılan yangın tüplerinin değerlendirilmesi ve eksik olanların tamamlatılması konuları değerlendirildi. Üniversitemiz İşyeri Hekimi Dr. Mustafa UZUNLU ise iş kazası, sağlık raporları ve meslek hastalığı kayıtlarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak kurul üyelerini bilgilendirdi. Paylaşılan konular ve eksik hususlar ile ilgili sorumlu birimler ve termin süreleri belirlenerek kayıt altına alındı.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından 2017 yılı son İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısının aralık ayının son haftasında gerçekleştirilmesi kararıyla son buldu.