2018-01-17 20:21:00

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun 26/12/2017 tarih ve 2017/04 No'lu toplantısında alınan karara istinaden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ilgili personelleri için koordinatörlüğümüzden talep edilen "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri" Üniversitemiz İşyeri Hekimi Dr. Mustafa UZUNLU ve Üniversitemiz İş Güvenliği Uzmanı Seda YAMAN eğitmenliğinde 2 farklı oturumda 12/01/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.