2018-01-17 20:30:00

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüzce birimler bazında hazırlanan "Yıllık Çalışma Planı-2018" dokümanı Birim İşveren Vekilleri tarafından onaylanmak ğüzere birimlere gönderilmiştir.