2018-02-22 00:37:00

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun 12/07/2017 tarih ve 2017/02 No'lu toplantısında alınan karara istinaden koordinatörlüğümüzce özet hale getirilerek yeniden hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Planı" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Formu" dokümanları, yabancı uyruklu personele sahip birimler için İngilizceye çevrilerek "Occupational Health and Safety Emergency Plan" ve "Occupational Health and Safety Information Note" isimleriyle lüzum duyulan personeller ile paylaşılmak üzere birimlere gönderilmiştir.