2018-03-28 21:34:00

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun 26/12/2017 tarih ve 2017/04 No'lu toplantısında alınan karara istinaden üniversitemiz birimlerinde gerekli ortam ölçüm çalışmaları başlamış olup mart ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.