2018-10-05 13:57:00

2018 yılı üçüncü İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Kurul Başkanı Prof. Dr. İrfan ALAN başkanlığında toplandı. Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali DURAN’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya birimlerin işveren vekilleri ile birlikte yüksek bir katılım sağlandı. Toplantı gündem maddelerini oluşturan, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda alınacak tedbirler, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarında ilgili atama onayı ile güvenlik peroneli kodlu olarak sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan personel için planlanan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin değerlendirilmesi, eksikleri tamamlanan yangın tüplerinin değerlendirilmesi, kütüphanedeki acil çıkış kapılarının yetersiz olması hususunda alınan şikayetlerin değerlendirilmesi ve yapılan ortam ölçüm raporunun değerlendirilmesi konuları değerlendirildi. İş kazası, sağlık raporları ve meslek hastalığı kayıtlarının değerlendirilmesinin ardından paylaşılan konular ve eksik hususlar ile ilgili sorumlu birimler ve termin süreleri belirlenerek kayıt altına alındı.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından bir sonraki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısının 2018 yılı aralık ayının son haftasında gerçekleştirilmesi kararıyla son buldu.