2019-04-03 17:57:00

2019 yılı ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Kurul Başkanı Prof. Dr. İrfan ALAN başkanlığında toplandı. Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali DURAN’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya birimlerin işveren vekilleri ile birlikte yüksek bir katılım sağlandı. Toplantı gündem maddelerini oluşturan, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda alınacak tedbirler, iş kazası, meslek hastalığı ve benzeri kayıtların değerlendirilmesi, üniversitemiz yeni bina eklentilerinin risk analizi  çalışmasının değerlendirilmesi, öğrenci köyü yangın söndürme, algılama sisteminin çalışmamasının ve acil çıkış levhalarının eksikliğinin değerlendirilmesi, üniversitemizde kreş açma zorunluluğunun değerlendirilmesi, tespit ve öneri defterlerinin toplanıp yazılması durumunun görüşülmesi konuları değerlendirildi. İş kazası, sağlık raporları ve meslek hastalığı kayıtlarının değerlendirilmesinin ardından paylaşılan konular ve eksik hususlar ile ilgili sorumlu birimler ve termin süreleri belirlenerek kayıt altına alındı.