İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi’nin 21.01.2016 tarih ve 01 sayılı oturumunda alınan Senato Kararı doğrultusunda Rektörlük biriminin altında kurulmuştur. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısına bağlı olarak çalışan koordinatörlük, birimlerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı şartlarına uygun olarak sürdürülecek çalışmaların koordinasyonunu ve desteklenmesini sağlamak üzere; ilgili mevzuatın düzenlemelerini takip etmek, birimlere duyurmak, bilgilendirmek, birimlerin yükümlülüklerini izlemek, öneride bulunmak, İSG birim çalışmalarını koordine etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim, işbirliği ve çalışmaları yürütmek, alt işveren hizmeti veren birimlere iş sağlığı ve güvenliği konusunda önerilerde bulunmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak üniversite yönetimini bilgilendirmek, koordinasyonu sağlamak üzere faaliyetlerini yürütmektedir.

01.12.2016 tarihi itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü olarak Dr. Öğretim Üyesi Ali DURAN görevlendirilmiştir.