Rektör:
Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

İSG Kurulu:
Prof. Dr. İrfan ALAN, Başkan
Dr. Öğretim Üyesi Ali DURAN, Koordinatör
Dr. Öğretim Üyesi İlker ERDEM, Üye
Ali ÖZDEMİR, Çalışan Temsilcisi
Mehmet Yücel TÜRK, Çalışan Temsilcisi Yedeği
Tevfik ÇIRPAR, Sivil Savunma Uzmanı
Eyüp GÜLMEZ, Kurul Sekretaryası

Özgür ÇÖKÜK, Üye

19 Harcama Biriminin İşveren Vekilleri

Naime Büşra GÖZELCE, İş Güvenliği Uzmanı Üye

Dr. Bülent ŞİMDİVAR, İşyeri Hekimi Üye

Dr. Serpil POYRAZOĞLU, İşyeri Hekimi Üye

İSG Koordinatörü:
Dr. Öğretim Üyesi Ali DURAN

İSG Birimi:
Dr. Öğretim Üyesi Ali DURAN, Koordinatör

Naime Büşra GÖZELCE, İş Güvenliği Uzmanı Üye

Dr. Bülent ŞİMDİVAR, İşyeri Hekimi Üye

Dr. Serpil POYRAZOĞLU, İşyeri Hekimi Üye