Rektör:
Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU

İSG Kurulu:
Prof. Dr. İrfan ALAN, Başkan
Dr. Öğretim Üyesi Ali DURAN, Koordinatör
Dr. Öğretim Üyesi İlker ERDEM, Üye
Ali ÖZDEMİR, Çalışan Temsilcisi
Mehmet Yücel TÜRK, Çalışan Temsilcisi Yedeği
Tevfik ÇIRPAR, Sivil Savunma Uzmanı
Mehmet ÖZÇEKİÇ, Kurul Sekretaryası

Özgür ÇÖKÜK, Üye

22 Harcama Biriminin İşveren Vekilleri

Seda YAMAN, İş Güvenliği Uzmanı Üye                   Op. Dr. M. Celalettin CİHAN, İşyeri Hekimi Üye

İSG Koordinatörü:
Dr. Öğretim Üyesi Ali DURAN

İSG Birimi:
Dr. Öğretim Üyesi Ali DURAN, Koordinatör
Seda YAMAN, İş Güvenliği Uzmanı
Op. Dr. M. Celalettin CİHAN, İşyeri Hekimi
Mehmet AKTAŞ, Hemşire