2019-10-12 00:08:00

"İş sağlığı ve güvenliği konusunda tehlike arz edebilecek ya da teknik, mekanik anlamda çalışma koşullarını engelleyebilecek durumlarda devreye girip gerekli mercilere bilgi vermesi ve durum takibinin yapılması" görevini üstlenecek aşağıdaki listede adı geçen bina sorumluları listesi Genel Sekreterlik tarafından 07/10/2019 tarih ve 66715963-807.01-8785 sayılı yazı ile ilgili birimlere gönderilmiştir.