2020-03-14 23:09:00

Değerli Agü Ailesi,

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Covid-19 salgınında bugüne kadar 130 bini aşkın vaka görülmüş, 5 bine yakın insan hayatını kaybetmiştir. Yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilmemiş olması nedeniyle insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edilmektedir. 

Bu bağlamda T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler doğrultusunda, Üniversitemiz 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmiştir. 16 Mart 2020‘de başlayacak tatil boyunca uzaktan ve/veya çevirimiçi (online) uygulamalar kullanılarak dersler ve sınavlar yapılmayacaktır. (Yabancı dil hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimlerin, dijital ortamda sürmesi Üniversitemizce değerlendirilecek sınavları ise tatilden sonraya ertelenecektir)

Üniversitemiz genelinde uygulanması planlanan tedbirler aşağıda sıralanmıştır:

Cumhurbaşkanlığı’nın 13 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı genelgesi kapsamında tüm kamu görevlileri, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durdurulmuştur. Öğrencilerin üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetler, müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dahil yurt dışı çıkışları iptal edilmiştir. 

13 Mart 2020 tarihinden önce Yurt dışına çıkan ve ülkemize dönen Akademisyen, İdari Personel, Öğrenci ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın açıklaması doğrultusunda Erasmus+ yararlanıcılarının T.C. sağlık Bakanlığı’nın uyarıları doğrultusunda 14 gün süreyle evlerinden çıkmamaları, okullarına ve işyerlerine gitmemeleri gerekmektedir.

2020 yılı Mart ve Nisan ayları boyunca gerçekleştirilmesi planlanan kampüs içi tüm akademik ve sosyal etkinlikler (Öğrenci toplulukları etkinlikleri, sempozyumlar, konferanslar, tanıtım faaliyetleri) ve Üniversitemizdeki konferans ve seminer salonlarındaki diğer tüm faaliyetler ile spor etkinlikleri (Fitness, açık ve kapalı alanlarda yapılan spor faaliyetleri ve toplu etkinlikler)  14 Mart 2020 Mart tarihinden başlayarak 06 Nisan 2020 tarihine kadar iptal edilmiş ve kullanıma kapatılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yayımlanan bilgi doğrultusunda Üniversitemiz akademik ve idari personeli çalışmalarına devam etmesi gerekmektedir. Akademik ve idari personelden; Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Yüksekokul Müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunan, kronik hastalığı olan, engelli ve hamile olan personel izinli sayılacaktır. 

Üniversitemiz bünyesindeki resmi plakalı toplu taşıma araçlarının (Otobüs, Minibüs) kullanımı durdurulmuştur. Üniversitemizce sağlanan personel servis araçlarında; kişiler kendi isteğine bağlı olarak kullanacak, hastalık belirtisi olan kişiler kesinlikle kullanmayacaktır. Kısmi zamanlı çalışan öğrenciler 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süre ile çalıştırılmayacak ve belirtilen süre için puantaj düzenlenmeyecektir. Kütüphane öğrenci ve misafir kullanımlarına kapatılmıştır. Kantin ve kafeteryalara dışarıdan müşteri alınmayacaktır.

Öğrenci yurtlarında gerekli dezenfektasyon ve ilaçlama çalışmalarının yapılabilmesi için yabancı öğrenciler dışındaki tüm öğrenciler yurtları en kısa sürede boşaltacaklardır.

Koronovirüse karşı alınacak önlemler konusunda Üniversite yönetimimiz sürekli ve düzenli olarak gelişmeleri takip etmekte, değerlendirmeler yapmakta ve gerekli düzenlemeleri işleyiş sürecimize yansıtmaktadır. Üniversitemizin eğitim-öğretim süreci ile ilgili yapılacak temel düzenlemeler ülke çapında alınan önlem ve düzenlemelerle eşgüdümlü olarak yapılmaktadır. Tüm süreçlerimiz YÖK tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda yürütülmektedir. 

Koronovirüse karşı Üniversitemizde alınacak önlemler konusunda tüm akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz Rektörlüğümüz tarafından bilgilendirilmeye devam edilecektir. Bu süreç içerisinde paniğe sevk edici ve risk yaratıcı tutum ve davranışlardan kaçınılmalı, kişisel hijyen konusunda azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.  Ortak kullanım alanları (yemekhane, lavabo, ofisler vb.) giriş ve çıkışlarında bulunan solüsyonlar kullanılacak ve Sağlık Bakanlığının belirlediği koronovirüse karşı “korunmak için neler yapılmalı” kurallarına riayet edilecektir.   

Bu tatil, tedbir amaçlı olup amacına ulaşması bu sürecin sükûnetli, tutarlı ve dikkatli bir şekilde sürdürülmesine, münferit söylem ve uygulamalara kesinlikle yer verilmemesine, Devletimizin almış olduğu kararlar çerçevesinde YÖK’ün koordinasyonunda hareket edilmesine bağlıdır. 

Bu süreç boyunca göstereceğiniz hassasiyet ve özen için teşekkür ederiz. 

Sevgi ve Saygılarımızla 

Rektörlük