2020-10-28 21:20:00

03/11/2020 tarihi Salı günü, 13:30-15:30 saatleri arasında uzaktan erişim sistemi (Zoom Meeting) üzerinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan ALAN başkanlığında ilgili gündem maddelerini görüşmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu toplantısı yapılacak olup kurul üyelerinin ve işveren vekili olarak koordinatörlüğümüze bildirilen isimlerin toplantıya katılması önem arz etmektedir.

Mazereti sebebiyle katılamayacakların, kendilerini ve/veya ilgili birimlerini temsilen vekillerinin toplantıya katılmalarını sağlamaları hususunda bilgi ve gereği arz/rica olunur.