2018-01-17 20:28:00

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesi çerçevesinde koordinatörlüğümüzce hazırlanan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin "AGÜ İSG Koordinatörlüğü Yıllık Değerlendirme Raporu 2017" dokümanı hazırlanmıştır.