2020-07-24 16:59:00

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Kurul Başkanı Prof. Dr. İrfan ALAN başkanlığında 24/07/2020 tarihinde, 10:00-12:00 saatleri arasında uzaktan erişim sistemi (Zoom Meeting) üzerinden gerçekleştirildi. Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali DURAN’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya birimlerin işveren vekilleri ile birlikte elektronik ortamda yüksek bir katılım sağlandı. Toplantı gündem maddeleri değerlendirilerek iş kazası, sağlık raporları ve meslek hastalığı kayıtlarının değerlendirilmesinin ardından paylaşılan konular ve eksik hususlar ile ilgili sorumlu birimler ve termin süreleri belirlenerek kayıt altına alındı.